chân giả dưới gối đa trục dạng xương trong không sử dụng dây đeo. Lần đầu bệnh nhân đi thử chân giả
0834.755.986
zalo icon