Chân giả dưới gối

1701/19

Chân giả dưới gối được hiểu là các loại chân giả cung cấp cho các mức cắt cụt dưới gối.

Chân giả dưới gối tiếp xúc toàn phần (kiểu PTB, PTS, KBM, PTK).

Chân giả trên gối

1701/19

Chân giả trên gối: Được hiểu là các loại chân giả khác nhau cung cấp cho các trường hợp phải cắt cụt phía trên đầu gối. Phía xa của xương cánh chậu.

0834.755.986
zalo icon